ABOUT

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION

Het verhaal van Fleddy Melculy mag gerust tot één van de gekste verhalen uit de Belpop geschiedenis genoemd worden. Immers, veel bands zijn er niet die met één (debuut)song (’T-shirt van Metallica’) vanaf dag 1 worden opgepikt door alle mogelijke media; die vanuit het niets op alle grote podia van België en Nederland komen te staan en sindsdien de éne culthit na de andere scoren.  
 

Wat het nog veel bizarder maakt is dat het hier om een brute metal-en hardcore band gaat met Nederlandstalige maatschappijkritische teksten-met-een-dikke-knipoog!
 

Rewind naar begin 2016: puur uit liefde voor hardcore en metal én met veel goesting om te entertainen wordt een eerste demo ingeblikt. Wanneer brulboei Jeroen Camerlynck — tevens frontman van het ter ziele gegaane ‘De Fanfaar’, (tevens de backingband van Urbanus) op 18 januari 2016 de lyricvideo van T-shirt van Metallica online gooit, heeft hij geen flauw benul van wat voor heksenketel dat gaat ontketenen. In een half jaar tijd ontpopt het illustere gezelschap zich tot één van de meest populaire Belgische metalacts van het laatste decennium.

De band tekende bij major Sony Music en in september 2016 dendert debuutplaat Helgië op nummer 2 de nationale charts binnen. Een succesvolle en vrijwel uitverkochte clubtour door Vlaanderen volgt. In het zog van 4 StuBru-Afrekeninghits (T-shirt van Metallica, Feestje in uw huisje, Pinker, Geen vlees wel vis); een resem zotte video’s en serieus wat online buzz trapt de band begin 2017 een headline tour door Nederland af. Het startschot: 2 shows op Eurosonic-Noorderslag, hét Europese showcasefestival in Groningen. Nederland lust duidelijk pap van Fleddy (en andersom).


In februari 2018 volgt een 2de (dubbel!) album De Kerk van Melculy dat op 1 binnenkomt in de nationale charts. Ongezien voor een Belgische metalband. Songs zoals Varken, 668, Moeidunidotcom en Ik ben kwaad worden allemaal StuBru-afrekeninghitjes en tegen de zomer van 2018 mag Fleddy Melculy zich de best verkopende metalact in België noemen.
 

Fleddy Melculy stond de afgelopen jaren meermaals op zowat elk noemenswaardig poppodium in België en Nederland en sloopte 3 jaar op rij een spoor van vernieling op de zomerfestivals met oa 2 passages op Graspop, 2 op Pukkelpop, 2 op Rock Zottegem, 2 op Crammerock, 2 op Zwarte Cross, Paaspop, Groezrock en zo veel meer...met als 1 van de absolute hoogtepunt de support van Guns ’n Roses op Werchter Classic in 2017.
 

Zegt u de naam Fleddypalooza ook iets? Wat in de AB startte als een eigen festival is ondertussen ook een begrip geworden en zo zijn er ondertussen in België en Nederland al 4 edities geweest. De ultieme kans voor de band om een nest jonge honden en bevriende bands mee op sleeptouw te nemen.


Eind 2018 bracht Fleddy Melculy ook een live cd uit getiteld live @ Graspop Metal Meeting, een mooi souvenir aan één van de gekste shows die de band tot nu toe op zijn teller heeft staan (+200 shows op 3,5 jaar!)


Jeroen Camerlynck, frontman en Fleddy himself is ondertussen ook een graag gezien gezicht bij Studio Brussel waar hij in 2019 zijn eigen rubriek kreeg in de ochtendshow (Fleddy wordt kwaad) en hij ook in navolging van Alex Agnew de jaarlijkse 'De Zwaarste Lijst' (waar Fleddy trouwens al 5 jaar in staat met ’T-shirt van Metallica) presenteerde.

De toekomst ziet er in ieder geval niet slecht uit voor de band omdat een 3de plaat in maart 2020 verscheen: ‘SABBATH FLEDDY SABBATH’. Wanneer de 2de plaat De kerk van Melculy eerder onomstotelijk zou aantonen dat de band geen ééndagsvliegen zijn, bewijst deze 3de worp vooral waarom Fleddy Melculy nu zo snel populair is geworden: vintage hardcore met heel wat metal ingrediënten waarvan je elke song de longen mee uit je lijf schreeuwt.


Hard en catchy as fuck.


Fleddy Melculy is back van nooit weggeweest en is na 4 jaar nog maar net opgewarmd.


See ya on the road.

 

 

ENG

The story of Fleddy Melculy can safely be called one of the craziest stories in Belpop history. After all: there are not many bands that are picked up by all possible media with their debutsong ("T-shirt of Metallica"); that suddenly appear on all the major stages in Belgium and the Netherlands and scored one culthit after another.

What makes it even more bizarre is the fact that this is a brutal metal- and hardcore band with socially critical lyrics, with tons of humour…and all this in Dutch!

 

Rewind to early 2016: out of love for hardcore and metal and with a great desire to entertain, a first demo was made. When early 2016 singer Jeroen Camerlynck throws a lyricvideo online, of a song called ’T-shirt van Metallica’, he has no idea what kind of mayhem would unleash. In six months, the illustrious company has emerged as one of the most popular Belgian metal acts of the last decade.

 

The band signed with major Sony Music and in September 2016 their debut album ‘Helgië’ entered the national charts at number 2. A successful and almost sold out clubtour through Flanders follows. In the wake of 4 national radio hits (T-shirt van Metallica, Feestje in uw huisje, Pinker, Geen vlees wel vis); a series of crazy videos and some serious online buzz, the band kicks off a headline tour through the Netherlands in early 2017. The starting shot: 2 shows at Eurosonic-Noorderslag, the European showcase festival in Groningen. The Netherlands clearly likes Fleddy's porridge (and vice versa).

 

In February 2018 a second (double!) album ‘De Kerk van Melculy’ will follow, which enters at 1 in the national charts. Unseen for a Belgian metal band. Songs such as ‘Varken’, ‘668’, ‘Moeiunidotcom’ and ‘Ik ben kwaad ‘all get airplay and by the summer of 2018 Fleddy Melculy can call himself the best-selling metal act in Belgium in the last decade.

 

Fleddy Melculy has performed several times in recent years on almost every notable clubstage in Belgium and the Netherlands and demolished a trail of destruction at the summer festivals for 3 years in a row, including 2 passages at Graspop, 2 at Pukkelpop, 2 at Rock Zottegem, 2 at Crammerock, 2 at Zwarte Cross, Paaspop, Groezrock and so much more ... with one of the absolute highlights being the support of Guns' n Roses at Werchter Classic in 2017.

 

Does the name Fleddypalooza mean anything to you? What started as its own festival in the AB has now also become a household name and there have already been 4 editions in Belgium and the Netherlands. The ultimate opportunity for the band to take a litter of young dogs and befriended bands in tow.

 

At the end of 2018, Fleddy Melculy also released a live CD entitled live @ Graspop Metal Meeting, a nice souvenir of one of the craziest shows the band has so far (+200 shows in 3.5 years!)

 

Jeroen Camerlynck, frontman and Fleddy himself is now also a familiar face at national alternative radiostation Studio Brussel where he got his own column in their morning show in 2019 (Fleddy gets angry) and he also followed up Alex Agnew as the host for the annual metalshow’ De Zwaarste Lijst’. (in which T-shirt van Metallica is featured for 5 years in a row)

 

In any case, the future does not look bad for the band as a 3rd album was released in March 2020: "SABBATH FLEDDY SABBATH". When the 2nd album De kerk van Melculy would prove beyond doubt that the band are not one-day-flies, this 3rd installment proves why Fleddy Melculy has become so popular on such short notice: vintage hardcore with a lot of metal ingredients that make you scream your lungs out with every song. 

 

Hard and catchy as fuck.

 

Fleddy Melculy is back and has only just warmed up after 4 years.

 

See ya on the road.

FleddyGroepsfotoLucht_kleiner.jpg